Disclaimer

Ondanks dat we voortdurend zorg en aandacht besteden aan de inhoud van onze website, kunnen we geen garanties bieden met betrekking tot de volledigheid en juistheid van de informatie.

Houd er rekening mee dat de prestaties van onze producten nog altijd kunnen verschillen voor uw specifieke situatie vanwege de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt. Alle informatie door ons verstrekt zijn enkel aanbevelingen op basis van de beste kennis die gebaseerd is op ervaring uit de praktijk.

We kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. Alle informatie, producten en diensten worden in hun feitelijke staat aangeboden, zonder enige (impliciete) garantie of waarborg aangaande hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

GrippTek is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit of op enige wijze verband houdt met het gebruik van de GrippTek website, of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om de websites te raadplegen. We zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van informatie die via de GrippTek website is verkregen.